Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

Posiadasz uprawniania egzaminatora? Chciałbyś zrealizować obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów?

MORD w Krakowie informuje, że na podst. art. 62 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów, którzy nie są aktualnie zatrudnieni w WORD-ach.

Program szkolenia

Zgodnie z §45 ust. 3. Rozporządzenia 3-dniowe warsztaty obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne. Realizujemy je w formie dwóch dni zajęć teoretycznych oraz trzeci dzień w formie zajęć praktycznych wg określonego harmonogramu.

Miejsce przeprowadzenia warsztatów: ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem opłaty na adres: szkolenia@mord.krakow.pl. Osoby spoza województwa małopolskiego obowiązane są przesłać dodatkowo potwierdzenie posiadanych uprawnień egzaminatora.

Termin szkolenia:

17-19 listopad 2023 dla egzaminatorów niezatrudnionych w MORD Kraków*

* – warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest skompletowanie odpowiedniej liczby uczestników. Zastrzegamy sobie prawo nie przeprowadzenia szkolenia w przypadku małej liczby uczestników.

UWAGA: Z uwagi na termin i warunki pogodowe przeprowadzanych warsztatów zastrzegamy sobie prawo do realizacji zajęć jedynie w zakresie kat. B, C i D.

Harmonogram zajęć:

17 listopad 2023 roku (piątek) – zajęcia w godz. 16.00-20.00. Tematyka: przepisy ruchu drogowego, technika kierowania i obsługa pojazdu, zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

18 listopad 2023 roku (sobota) – zajęcia w godz. 8.00-14.30. Tematyka: psychologia i dydaktyka, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora, omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów i osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.

19 listopad 2023 roku (niedziela) – zajęcia praktyczne ustalane w dniu 18 listopada z egzaminatorem nadzorującym w zakresie kat. A, B, C i D prawa jazdy.

Z uwagi na termin i warunki pogodowe przeprowadzanych warsztatów zastrzegamy sobie prawo do realizacji zajęć jedynie w zakresie kat. B, C i D.

Koszt warsztatów:

800 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, warsztaty.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (dz. U. 2019 poz. 1206).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.