Kategoria C1+E

Prawo jazdy kategorii C1+E uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy,
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię C1+E przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. C1+E organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C1+E używane są pojazdy udostępnione przez Ośrodki Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.