Uwagi oraz skargi na przebieg egzaminu

Uwagi do przebiegu egzaminu

W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu procesu egzaminowania prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego poprzez wypełnienie druku dostępnego w Biurze Obsługi Klienta.

Wniosek o wniesienie uwag do egzaminu (PDF)


Skargi dotyczące egzaminu

Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami).

Nadzór nad procesem egzaminowania w MORD w Krakowie oraz Oddziale Terenowym w Oświęcimiu sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Transportu i Komunikacji
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023 r.