Nauczyciele egzaminujący na kartę rowerową

Jesteś nauczycielem szkoły podstawowej i przeprowadzasz egzamin na kartę rowerową? Musisz odbyć stosowne szkolenie.

Kto musi uczestniczyć w szkoleniu?

Zgodnie z art. 65.1 Ustawy o kierujących pojazdami sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

  1. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
  2. policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
  3. egzaminator;
  4. instruktor.

Wobec powyższego nauczyciel egzaminujący na kartę rowerową musi odbyć odpowiednie bezpłatne szkolenie i otrzymać stosowne zaświadczenie.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE:

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Terminy szkoleń:

17-18 kwiecień 2024 roku godz. 9.00

Liczba miejsc ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo przyjęcia w pierwszej kolejności osób z województwa małopolskiego.

Szkolenie jest dwudniowe, w godz. 9.00-14.00 i przeprowadzone będzie stacjonarnie w siedzibie MORD Kraków, ul. Nowohucka 33A, sala nr 9.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180

lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021 poz. 1212 z późn. zmianami).

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021 r.