Kategoria B96

Kod 96 do prawa jazdy kat. B rozszerza uprawnia kat. B o możliwość kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem...

Kategoria B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania: Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat. Miejsca egzaminowania Egzaminy na kategorię B przeprowadzamy w: Rodzaje egzaminów W zakresie prawa...

Kategoria B1

Prawo jazdy kat. B1 uprawnia do kierowania: Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat. Miejsca egzaminowania Egzaminy na kategorię B przeprowadzamy w: Rodzaje egzaminów W zakresie prawa jazdy kat. B1 organizowane...

Kategoria B+E

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania: Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat. Miejsca egzaminowania Egzaminy na kategorię B+E przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728...