Zasady dokonywania rezygnacji

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Osoba egzaminowana, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie,
np. z egzaminu wyznaczonego na poniedziałek należy zrezygnować do czwartku w tygodniu poprzedzającym egzamin.

Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji jako dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym pocztą e-mail na adres informacja@mord.krakow.pl

Dokumenty elektroniczne, które nie zostaną opatrzone odpowiednim podpisem będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Nie ma możliwości rezygnacji za pomocą rozmowy telefonicznej.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024 r.