Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa

Kierowałeś  pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu? Otrzymałeś stosowne skierowanie na kurs reedukacyjny od starosty?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 roku poz. 622 z późn. zmianami) organizujemy kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 140).

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE:

  • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 21.00 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
  • w Krakowie (ul. Balicka 127) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 13.45 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
  • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski oraz opłaty tylko gotówkowe lub potwierdzenie dokonania przelewu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30.

MAILOWO:

– wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową

– potwierdzenie przelewu opłaty za szkolenie

Od dnia 2 sierpnia 2022 opłata za szkolenie wynosi 500 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, reedukacja.

Liczba miejsc ograniczona.

Terminy najbliższych szkoleń:

20-21 maj 2024 (poniedziałek-wtorek w godz. 8.45-15.15) – brak wolnych miejsc

25-26 maj 2024 (sobota-niedziela w godz. 8.45-15.15) – brak wolnych miejsc

3-4 czerwiec 2024 (poniedziałek-wtorek w godz. 8.45-15.15)

8-9 czerwiec 2024 (sobota-niedziela w godz. 8.45-15.15)

Miejsce szkolenia: sala nr 9, ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco. Przy zapisach drogą mailową odpisujemy zwrotnie o zapisie na dany termin szkolenia. W przypadku braku miejsc, podajemy w odpowiedzi zwrotnej najbliższy wolny termin szkolenia. Przesłanie mailowe wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Informacja dotycząca odbioru zaświadczeń:

– po kursie prowadzonym w weekend – odbiór zaświadczeń po ukończonym kursie dla osób, które chcą tego dokonać osobiście, możliwy jest w Informacji w pierwszym dniu roboczym po szkoleniu od godz. 12.00 do 13.45 lub w kolejne dni w godz. od 6.00 do 13.45;

– po kursie prowadzonym w tygodniu – zaświadczenia wydawane są w drugim dniu kursu, po zakończonych zajęciach.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu (w godz. 7.00-15.00): +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu  (Dz. U. 2021 poz. 2242).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.