Kategoria A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

W zakresie prawa jazdy kat. A1 organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne;
  • egzaminy praktyczne.

Osoby zdające powinny przyjść na egzamin w dniu i o godzinie ustalonej przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta (patrz: zaświadczenie wydane przez B.O.K.).

Miejscem oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego jest poczekalnia przed Salą Komputerową „I”, skąd osoby zdające będą zapraszane do sali.

Miejscem oczekiwania na egzamin praktyczny jest poczekalnia. Tutaj egzaminator spotyka się z grupą osób zdających, która pod jego opieką przechodzi na plac manewrowy, gdzie rozpoczyna się egzamin.Osoby zdające zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości tzn: dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu i okazania go egzaminatorowi w celu sprawdzenia tożsamości.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.