Kategoria A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię A1 przeprowadzamy w:

  • siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków
  • oddziale terenowym w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. A1 organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne;
  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Pojazd egzaminacyjny – Kategoria A1:

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat.A1 używany jest motocykl HONDA CB125R

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023 r.