Wysokość opłat za egzaminy

Podstawa prawna:  Uchwała nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami na obszarze województwa małopolskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1822.

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych kandydatów na kierowców i kierowców od dnia 21 marca 2023 r.:

Egzaminy teoretyczne:

  • Egzamin teoretyczny na kategorię AM, A1, A2,A, B, B1, C1, D1, T, C, D, PT – 50 PLN

Egzaminy praktyczne:

  • Egzamin praktyczny na kategorię AM – 200 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię A1, A2, A – 200 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię B – 200 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię B1, C1, D1 i T – 200 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię C, D, B+E – 250 PLN
  • Egzamin praktyczny na kategorię C+E, C1+E, D1+E – 250 PLN
  • Egzamin praktyczny celem uzyskania wpisu „kod 96” do kat. B – 200 PLN
  • Egzamin praktyczny do uzyskania uprawnień kierowania tramwajem – 200 PLN

Osoba niepełnosprawna, w przypadku, gdy jazda odbywa się pojazdem dostosowanym do rodzaju schorzenia, podstawionym przez tę osobę, nie ponosi kosztów egzaminu!

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.