Kategoria D1

Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania:

  • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m;
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.