Kategoria C+E

Pojazd egzaminacyjny - Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Rodzaje egzaminów

Egzamin na prawo jazdy kat. C+E jest egzaminem praktycznym. Osoby zdające powinny przyjść na egzamin w dniu i o godzinie ustalonej przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta (patrz: zaświadczenie wydane przez B.O.K.).

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Miejscem oczekiwania na egzamin praktyczny jest poczekalnia. Egzaminator, po wylosowaniu osoby zdającej, odczytuje w poczekalni jej imię i nazwisko i zaprasza do pojazdu.

Osoby zdające zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości tzn: dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu i okazania go egzaminatorowi w celu sprawdzenia tożsamości.

Pojazdy egzaminacyjne

Pojazd egzaminacyjny - Kategoria C

Egzaminy na prawo jazdy kat. C+E przeprowadzane są na zespołach pojazdów:

  • Renault Middlum 220.14/C CL + przyczepa ciężarowa centralnoosiowa;
  • Renault Premium 330 DXI + przyczepa ciężarowa centralnoosiowa;
  • DAF LF 250 FA + przyczepa ciężarowa centralnoosiowa;

Złącze pneumatyczne

Złącze pneumatyczne w pojeździe egzaminacyjnym na kategorię C+E
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.