Czas pracy kierowców

Zamierzasz jeździć zawodowo ciężarówka lub autobusem? Masz problemy ze zrozumieniem przepisów dotyczących rozliczania czasu pracy kierowców?

W związku z dużym zainteresowaniem zapraszamy na szkolenie w zakresie czasu pracy kierowców i obsługi tachografów analogowych i cyfrowych.

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców, obsługi tachografów analogowych i cyfrowych oraz zaznajomienie z obowiązującymi przepisami transportowymi, zarówno krajowymi jak i unijnymi.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje m.in.:

  1. Odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego i przedsiębiorcy – przedstawienie konkretnych sytuacji w jakich dany podmiot podlega karom;
  2. Czas jazdy i odpoczynku w praktycznym aspekcie. Zagadnienie uwzględnia symulację rzeczywistych sytuacji podczas kontroli drogowej;
  3. Wymagane dokumenty, w tym dokumentowanie okresów prowadzenia pojazdu i przerw;
  4. Poprawne użytkowanie tachografów, kart kierowców/przedsiębiorców oraz wykresówek. Wydruki z tachografów cyfrowych;
  5. Zagadnienia związane z przewozem ładunków – normy odpowiedzialności za przeciążenie pojazdu, niewłaściwe zamocowanie, rozmieszczenie ładunku itp.

Na szkoleniu uczestnicy:

  • uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu czasu pracy kierowców oraz prawidłowej obsługi tachografów,
  • przygotują się do kontroli ITD oraz innych służb kontrolnych zarówno w kraju jak i za granicą,
  • poznają sposoby na radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE:

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 16 grudzień 2023 roku w godz. 8.00-14.00

Czas trwania szkolenia: 8 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zaś warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się odpowiedniej grupy osób. Terminy szkoleń zostaną wtedy ustalone indywidualnie, zależnie od liczby uczestników. Miejsce szkolenia: ul. Nowohucka 33a w Krakowie lub dla większej liczby uczestników w siedzibie firmy zgłaszającej.
Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu jego ukończenia.

Koszt kursu – 300 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, czas pracy kierowcy.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021 r.