Kategoria B+E

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię B+E przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. B+E organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat B+E używany jest zespół pojazdów składający się z samochodu osobowy Ford S-Max:

– rok produkcji: 2018

– masa własna: 1709 kg

– dopuszczalna masa całkowita: 2450 kg

– poj. silnika: 1498 ccm

– moc: 121,40 kW

oraz przyczepy Niewiadów B1326:

Masa rzeczywista zespołu pojazdów podana jest w pojeździe egzaminacyjnym

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.