Informacje dla zdających

Information in English

Malopolska Center for Road Traffic in Cracow conducts state examinations for persons applying for driver’s licenses in all vehicle categories. The exams are conducted: in the main headquarters...

Informationen auf Deutsch

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego (Zentrum für Führerscheinprüfungen) in Krakau führt staatliche Prüfungen für Personen durch, die das Recht zum Führen von Fahrzeugen aller Führerscheinklassen beantragen. Die Prüfungen werden...

Informacja dla obcokrajowców

Osoby, które nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad egzaminu i wykonanie poleceń egzaminatora, powinna zapewnić sobie – na własny koszt – tłumacza przysięgłego. Może on...

Zasady uznawania dokumentów elektronicznych

Skan ani inne zobrazowanie graficzne dokumentu papierowego (np. fotografia), na którym wcześniej złożono podpis tradycyjny nie jest dokumentem elektronicznym podpisanym cyfrowo i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra...

Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do egzaminu

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość: 1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo...

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024r. egzaminator ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu, jednak nie więcej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wskazaną w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu. Uprzejmie...

Wymagane dokumenty dla zapisujących się na egzamin

lub §11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów...

Egzamin dla osoby niesłyszącej

Zapisy na egzamin teoria praktyka w godzinach 7-15 tylko Biuro Obsługi Klienta (system info-car niemożliwe). Ośrodek egzaminowania ustala termin po rozmowie z tłumacz PJM. Więcej informacji pod numerem...

Uwagi oraz skargi na przebieg egzaminu

Uwagi do przebiegu egzaminu W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu procesu egzaminowania prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego poprzez wypełnienie druku dostępnego w Biurze Obsługi Klienta....

Zapisy przez Internet

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA prowadzi internetowy system rezerwacji terminów egzaminów. W ten sposób można zarezerwować termin egzaminu w...

Zasady dokonywania rezygnacji

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania...

Wniosek o zwrot opłaty

Zwrotu opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy MORD Kraków dokonuje odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie na wniosek osoby egzaminowanej. Wniosek o zwrot opłaty można...

Wysokość opłat za egzaminy

Podstawa prawna:  Uchwała nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o...

Wnoszenie opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy wszystkich kategorii przyjmowane są bezpośrednio przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta,w trybie on-line podczas rezerwacji w systemie info-car.pl lub w formie wcześniejszego wniesienia opłaty za...