Informacje dla zdających

Egzamin dla osoby niesłyszącej

Zapisy na egzamin teoria praktyka w godzinach 7-15 tylko Biuro Obsługi Klienta (system info-car niemożliwe). Ośrodek egzaminowania ustala termin po rozmowie z tłumacz PJM. Więcej informacji pod numerem...

Informacja dotycząca aplikacji mObywatel

W związku z pojawiającymi się przypadkami prób legitymowania się przez osoby przystępujące do egzaminu za pomocą aplikacji mObywatel informujemy, że na chwilę obecną nie jest to dokument uprawniający...

Information in English

Malopolska Center for Road Traffic in Cracow conducts state examinations for persons applying for driver’s licenses in all vehicle categories. The exams are conducted: in the main headquarters...

Informationen auf Deutsch

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego (Zentrum für Führerscheinprüfungen) in Krakau führt staatliche Prüfungen für Personen durch, die das Recht zum Führen von Fahrzeugen aller Führerscheinklassen beantragen. Die Prüfungen werden...

Informacja dla obcokrajowców

Osoby, które nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad egzaminu i wykonanie poleceń egzaminatora, powinna zapewnić sobie – na własny koszt – tłumacza przysięgłego. Może on...

Dokumenty na egzamin

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość: dowód osobisty, paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,...

Ważna informacja dla zdających

Osoby przystępujące do egzaminów zarówno teoretycznych jak i praktycznych proszone są o przybycie do poczekalni Ośrodka 10 min. przed wyznaczonym terminem egzaminu. Spóźnienie, tzn. przybycie po godzinie określonej...

Zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zapisy na egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii – oraz wyznacza ich terminy. Zapisy są dokonywane w placówce, w której będzie przeprowadzony egzamin....

Zapisy przez Internet

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA prowadzi internetowy system rezerwacji terminów egzaminów. W ten sposób można zarezerwować termin egzaminu w...

Wymagane dokumenty dla zapisujących się na egzamin

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), Numer pesel osoby zdającej. §11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o...

Zasady dokonywania rezygnacji

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania...

Wniosek o zwrot opłaty

Zwrotu opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy MORD Kraków dokonuje odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie na wniosek osoby egzaminowanej. Zwracana opłata ulega pomniejszeniu o...

Wysokość opłat za egzaminy

Podstawa prawna:  Uchwała nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających...

Wnoszenie opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy wszystkich kategorii przyjmowane są bezpośrednio przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta,w trybie on-line podczas rezerwacji w systemie info-car.pl lub w formie wcześniejszego wniesienia opłaty za...