Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami); pojazdami określonymi dla...