Kategoria D1+E

Prawo jazdy kategorii D1+E uprawnia do kierowania:

  • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy;
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.