Siedziba główna

W siedzibie przy ul. Nowohuckiej 33a w Krakowie realizujemy egzaminy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy tj. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Dodatkowo prowadzimy:

  • szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (tzw. Punkty Karne),
  • kursy w zakresie kierowania ruchem drogowym,
  • kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
  • kursy dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów poszerzających swoje uprawnienia,
  • warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów,
  • kursy z czasu pracy kierowców,
  • kursy dla diagnostów samochodowych,
  • szkolenia dla osób nie będących uczniami szkół podstawowych w zakresie karty rowerowej,
  • szkolenia dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ośrodek dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obsługujemy również osoby niesłyszące i zapewniamy możliwość udziału tłumacza języka migowego na egzaminie praktycznym.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.