Zasady uznawania dokumentów elektronicznych

Skan ani inne zobrazowanie graficzne dokumentu papierowego (np. fotografia), na którym wcześniej złożono podpis tradycyjny nie jest dokumentem elektronicznym podpisanym cyfrowo i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra...

Informationen auf Deutsch

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego (Zentrum für Führerscheinprüfungen) in Krakau führt staatliche Prüfungen für Personen durch, die das Recht zum Führen von Fahrzeugen aller Führerscheinklassen beantragen. Die Prüfungen werden...

Information in English

Malopolska Center for Road Traffic in Cracow conducts state examinations for persons applying for driver’s licenses in all vehicle categories. The exams are conducted: in the main headquarters...