Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • ww. pojazdem z przyczepą lekką,
 • pojazdami określonymi dla kat. AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię C przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. C organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

 • egzaminy teoretyczne,
 • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C używane są następujące samochody:

 • Renault Midlum 220.14/C CL;
  – masa własna: 5690kg
  – dopuszczalna masa całkowita: 14000kg
  – poj. silnika: 6174 ccm
  – moc: 158,00 kW
 • Renault Premium 300 DXI;
  – masa własna: 7540kg
  – dopuszczalna masa całkowita: 18000kg
  – poj. silnika: 7146 ccm
  – moc: 243,00 kW
 • DAF LF 250 FA.
  – masa własna: 6110kg
  – dopuszczalna masa całkowita: 14000kg
  – poj. silnika: 6700 ccm
  – moc: 184,00 kW
Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023 r.