Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • autobusem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię D przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. D organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne
  • egzaminy praktyczne

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. D używany jest autobus Autosan A1010T Lider.

– masa własna: 10825 kg

– dopuszczalna masa całkowita: 16000 kg

– moc: 226 kW

– pojemność silnika: 6700 ccm

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.