Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat.Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

W zakresie prawa jazdy kat. D organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne;
  • egzaminy praktyczne.

Osoby zdające powinny przyjść na egzamin w dniu i o godzinie ustalonej przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta (patrz: zaświadczenie wydane przez B.O.K.).

Miejscem oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego jest poczekalnia przed Salą Komputerową „I”.
Z poczekalni osoby zdające będą proszone na sale egzaminacyjne.

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Miejscem oczekiwania na egzamin praktyczny jest poczekalnia. Egzaminator, po wylosowaniu osoby zdającej, odczytuje w poczekalni jej imię i nazwisko i zaprasza do pojazdu.

Osoby zdające zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości tzn: dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu i okazania go egzaminatorowi w celu sprawdzenia tożsamości.

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. D używany jest autobus Autosan Lider 3.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.