Punkty karne

Informujemy, że Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie wznowił szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Nie pozwól, aby to przytrafiło się Tobie!

Zbliżasz się do 24 punktowego limitu karnego? Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem!

Zmniejsz swoje konto aż o sześć punktów!

Każdy kierowca, który naruszył przepisy drogowe i otrzymał punkty karne, zostaje wpisany do ewidencji, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeśli przekroczysz sumę 24 punktów karnych w ciągu roku zostaniesz skierowany/a przez stosowny Urząd Starosty na egzamin teoretyczny i praktyczny.

Aby tego uniknąć można wziąć udział w specjalnym szkoleniu i zmniejszyć o sześć liczbę swoich punktów!

Uwaga: Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.

Gdzie uzyskać informacje o stanie punktów karnych?

Jeżeli nie jesteś pewien ilości punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego – informację o stanie swojej kartoteki możesz uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 109, w pokoju 503, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub w najbliższej miejsca zamieszkania komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny. Ilość posiadanych punktów karnych można także sprawdzić za pomocą aplikacji mObywatel. Przeprowadzenie weryfikacji stanu ilości punktów karnych oraz daty ich anulowania zaleca się na kilka dni przed terminem szkolenia.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Do odbycia szkolenia upoważnieni są kierowcy, którzy:

 1. posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
 2. nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie ustalonym ustawą;
 3. nie posiadają orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;
 4. nie mają wydanej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania zakazu;
 5. w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt;
 6. nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

UWAGA: Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobiegnie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.

1 godz. zajęć teoretycznych = 1 godz. wykładowa (45  minut)

Zajęcia praktyczne:

 1. Hamowanie awaryjne przy prędkości 30 km/h i 50 km/h.

Zajęcia praktyczne przeprowadzane są pojazdami kat. B z manualną skrzynią biegów.

Jak się zapisać?

Zapisy na kurs prowadzone są:

Osobiście:

 • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 13:45 oraz od 14:00 do 21:45 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
 • w Krakowie (ul. Balicka 127) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 13.45 Biuro Obsługi Klienta – wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu;
 • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski oraz opłaty tylko gotówkowe lub potwierdzenie dokonania przelewu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30.

Mailowo:

 • W tym celu należy przesłać wypełnioną czytelnie kartę informacyjną wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Opłata za szkolenie wynosi 1 000,00

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, kurs punkty karne.

Liczba miejsc jest ograniczona – grupa nie może przekraczać 15 osób. Przed zapisem na szkolenie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora MORD w Krakowie w sprawie organizacji przeprowadzenia szkolenia. Warto sprawdzić sobie w Komendzie Wojewódzkiej Policji liczbę przypisanych punktów oraz termin ich likwidacji.

Terminy najbliższych szkoleń:

18 kwiecień 2024 (w godz. 7.45-15.15) – brak wolnych miejsc

23 kwiecień 2024 ( w godz. 7.45-15.15) – brak wolnych miejsc

25 kwiecień 2024 ( w godz. 7.45-15.15) – brak wolnych miejsc

7 maj 2024 ( w godz. 7.45-15.15) – brak wolnych miejsc

9 maj 2024 (w godz. 7.45-15.15) – brak wolnych miejsc

16 maj 2024 (w godz. 7.45-15.15)

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco. Przy zapisach drogą mailową odpisujemy zwrotnie o zapisie na dany termin szkolenia. W przypadku braku miejsc, podajemy w odpowiedzi zwrotnej najbliższy wolny termin szkolenia. Przesłanie mailowe wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.

Ze szkolenia można zrezygnować nie później niż 2 dni robocze przed jego terminem informując o tym Organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Na zajęcia w wersji stacjonarnej należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość i prawem jazdy (do wglądu). Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Miejsce szkolenia:

Sala wykładowa i plac manewrowy Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy MOTOPARK KRAKÓW
ul. RZEPAKOWA 4R

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu (w godz. 7.00-15.00): +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 roku w sprawie ewidencji kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2023 poz. 1897).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.