Wymagane dokumenty dla zapisujących się na egzamin

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK), Numer pesel osoby zdającej. §11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o...

Zapisy przez Internet

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA prowadzi internetowy system rezerwacji terminów egzaminów. W ten sposób można zarezerwować termin egzaminu w...