Diagnosta samochodowy

Interesujesz się motoryzacją? Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zostań diagnostą samochodowym.

W związku z dużym zainteresowaniem zapraszamy na szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów. Prowadzimy też szkolenia dla diagnostów poszerzających swoje uprawnienia.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Zgodnie z art. 84 Ustawy prawo o ruchu drogowym możesz zostać diagnostą samochodowym, jeżeli:

  1. posiadasz wykształcenie wyższe techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub warsztacie naprawy pojazdów lub
  2. posiadasz wykształcenie wyższe techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub warsztacie naprawy pojazdów lub
  3. posiadasz wykształcenie średnie techniczne lub branżowe o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub warsztacie naprawy pojazdów lub
  4. posiadasz wykształcenie średnie techniczne lub branżowe o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane dwa lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub warsztacie naprawy pojazdów.

Program szkolenia

Szkolenie przeprowadzone jest zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych obejmuje 116 godzin w pięciu częściach:

  • część I – podstawowe szkolenie dotyczące przeprowadzenia okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska
  • część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
  • część III -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych
  • część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzenia badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
  • część V – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzenia badań technicznych wybranych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Termin rozpoczęcia szkolenia:

19.05.2024 roku godz. 8.00 sala nr 7 ul. Nowohucka 33a

Okres trwania kursu ok. 2-3 miesiące. Miejsce szkolenia: ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Koszt kursu – 2280 zł (materiały szkoleniowe w cenie kursu).

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, diagnosta samochodowy.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. 2014 poz. 1836)

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2021 r.