Kategoria AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

  • motorowerem;
  • czterokołowcem lekkim
  • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 14 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię AM przeprowadzamy w:

  • siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków
  • oddziale terenowym w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. AM organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne,
  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Pojazd egzaminacyjny – Kategoria AM

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. AM używany jest motorower Romet ZXT

Na wniosek i koszt osoby egzaminowanej dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024 r.