Wymagane dokumenty dla zapisujących się na egzamin

  • Numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),

lub

  • Numer PESEL osoby zdającej albo data urodzenia oraz imię i nazwisko, jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL.

§11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023r. poz. 2659)

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024 r.