Wymagane dokumenty dla zapisujących się na egzamin

  • Numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),
  • Numer pesel osoby zdającej.

§11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.