Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania: Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym,...

Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania: Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z...

Kategoria C1+E

Prawo jazdy kategorii C1+E uprawnia do kierowania: Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat. Miejsca egzaminowania Egzaminy na kategorię C1+E przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728...

Kategoria C1

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat. Miejsca egzaminowania Egzaminy na kategorię C1 przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków Rodzaje egzaminów W zakresie...