Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla kat....

Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat....

Kategoria C1+E

Prawo jazdy kategorii C1+E uprawnia do kierowania: zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy, ciągnikiem rolniczym z...

Kategoria C1

Prawo jazdy kat. C1 uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi...