Egzaminowanie

Kategoria AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania: motorowerem; czterokołowcem lekkim zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 14 lat.

Kategoria A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym...

Kategoria A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku...

Kategoria A

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania: motocyklem; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy; motocyklem trójkołowym o mocy...

Kategoria B1

Prawo jazdy kat. B1 uprawnia do kierowania: czterokołowcem pojazdami określonymi dla kat. AM. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Kategoria B

Prawo jazdy kat. B – Pojazdy egzaminacyjne Kraków – ul. Nowohucka 33a, OT Balicka oraz OT w Oświęcimiu: Hyundai i20 5DR FL 1,2 (84KM) 5MT Wyposażenie: -klimatyzacja manualna, -5...

Kategoria B+E

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t. ciągnikiem rolniczym z...

Kategoria C1

Prawo jazdy kat. C1 uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi...

Kategoria C1+E

Prawo jazdy kategorii C1+E uprawnia do kierowania: zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy, ciągnikiem rolniczym z...

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla kat....

Kategoria C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat....

Kategoria D1

Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania: autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m; w/w pojazdem z...

Kategoria D1+E

Prawo jazdy kategorii D1+E uprawnia do kierowania: zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy; ciągnikiem rolniczym z...

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania: autobusem, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla kat. AM; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką. Wymagany minimalny wiek...

Kategoria D+E

Prawo jazdy kategorii D+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w kategorii D, łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B, ciągnikiem...

Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami); pojazdami określonymi dla...