Kategoria B96

Kod 96 do prawa jazdy kat. B rozszerza uprawnia kat. B o możliwość kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla  oraz z przyczepy innej niż lekka w przypadku gdy łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3500kg ale nie przekracza 4250 kg.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię B z kodem 96 przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. B z kodem 96 organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat B z kodem 96 używany jest zespół pojazdów składający się z samochodu osobowy Ford S-Max:

– rok produkcji: 2018

– masa własna: 1709 kg

– dopuszczalna masa całkowita: 2450 kg

– poj. silnika: 1498 ccm

– moc: 121,40 kW

oraz przyczepy Niewiadów B1326:

Masa rzeczywista zespołu pojazdów podana jest w pojeździe egzaminacyjnym

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2024 r.