Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2024

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą systemu dostępnego...

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2021

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą systemu dostępnego...