Oddział terenowy w Oświęcimiu

W siedzibie przy ul. Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu realizujemy egzaminy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B prawa jazdy.

Ośrodek dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obsługujemy również osoby niesłyszące i zapewniamy też możliwość udziału tłumacza języka migowego na egzaminie praktycznym.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.