Kategoria D+E

Prawo jazdy kategorii D+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii D, łącznie z przyczepą,,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lat. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 21 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię D+E przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. D+E organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy praktyczne

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. D+E używane są pojazdy udostępnione przez Ośrodki Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.