• Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

  • Nowe stawki za egzaminy

    Na podstawie Uchwały nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierującymi pojazdami na obszarze województwa małopolskiego, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 1822 informujemy, że od dnia 21 marca 2023 roku nastąpi zmiana wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

  • Zapisy na egzamin przez internet

    Zapraszamy do internetowego systemu rezerwacji terminów egzaminów. Zarezerwuj i opłać egzamin w dowolnie wybranym oddziale Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

  • Nowe materiały edukacyjne oraz bezpłatne szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • Rozpoczęcie roku szkolnego to także świetna okazja do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 1 września Wicemarszałek Małopolski, Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD p. Łukasz Smółka uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Kryspinowie. Po uroczystym apelu przeprowadzono krótkie warsztaty z bezpieczeństwa na drogach. We wszystkich rozmowach z dziećmi towarzyszyła oczywiście 𝐊𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐲𝐧𝐤𝐚, symbol bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce.

Informacje dla zdających

Egzaminowanie

Aktualności

Zobacz wszystkie

Oddziały

Kursy i szkolenia