Kierowanie ruchem drogowym

Pilotujesz pojazd ponadnormatywny? Kierujesz autobusem szkolnym lub nadzorujesz bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię? A może zajmujesz pas drogowy w związku z wykonywanymi czynnościami lub kierujesz pielgrzymką?

Realizując postanowienia art. 6 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w związku z obowiązkiem wynikającym z § 10 ust.1 rozporządzenia MSWiA w sprawie kierowania ruchem drogowym organizujemy szkolenia pod nazwą „Kierowanie ruchem drogowym”.

Kto jest obowiązany uczestniczyć w szkoleniu?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz §2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym w szkoleniu musi wziąć udział:

  • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
  • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
  • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
  • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
  • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
  • strażacy niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  • pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej;
  • członkowie zespołu ratownictwa medycznego.

Szkolenia takie przeprowadzamy dla grup do 15 osób. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby pracowników, grupy zgłaszane z różnych instytucji są łączone.

Termin szkolenia jest uzgadniany indywidualnie po skompletowaniu grupy w okresach wzajemnie możliwych do zaakceptowania.

Po szkoleniu osoba otrzymuje zaświadczenie ważne na okres 5 lat.

Jak się zapisać?

Należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Opłata za szkolenie: 300 zł/osobę i należy ją uiścić przed rozpoczęciem szkolenia.

Należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika lub nazwę firmy, kierowanie ruchem.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin i miejsce najbliższego szkolenia:

24 kwiecień 2024 w godz. 7.45-14.15

Na szkolenie należy zgłosić się z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę po zdanym egzaminie do wydania zaświadczenia.

Miejsce szkolenia: sala nr 9, ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu ( w godz. 7.00-15.00): +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1101).

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.