O nas

Nasze Cele

Nasze cele realizujemy poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie:
  • egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz pozwolenie do kierowania tramwajem dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz pozwolenie do kierowania tramwajem sprawdzających kwalifikacje,
  • przeprowadzanie testu kwalifikacyjnego dla kierowców zawodowych
  • kursów dla kandydatów na egzaminatorów,
  • szkolenia „kierowanie ruchem drogowym”,
  • dni otwartych, szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, spotkań informacyjno-dyskusyjnych dla instruktorów.
 2. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:
  • Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policją,
  • Instytutem Transportu Samochodowego,
  • Władzami Samorządowymi,
  • Kuratorium Oświaty,
  • Polskim Związkiem Motorowym,
  • Mediami, itp.
 3. Realizację i produkcję:
  • programu TV „Jedź bezpiecznie” i „Jak uniknąć mandatu” w TVP Kraków,
  • audycji radiowej „Zapnij pasy” w Radiu Kraków S.A.,
  • wydawnictw filmowych i multimedialnych o tematyce brd,
  • zadań edukacyjno-popularyzatorskich z zakresu brd.
 4. Wspieranie:
  • finansowo i organizacyjnie przedsięwzięć i inicjatyw służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na drogach w naszym regionie.

Osobowość prawna i prawne podstawy działalności:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie jest wojewódzką osobą prawną.
Organem założycielskim i nadzorującym jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Ośrodek działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zmianami),
 • Uchwały nr 18 Zarządu Województwa Małopolskiego nr 18/99 z dnia 8 lutego 1999 roku,
 • Statutu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie, wprowadzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLV/717/10, z dnia 31.05.2010 roku.