Seminarium w zakresie BRD

Jesteś kierowcą lecz pewne przepisy ruchu drogowego są dla Ciebie niezrozumiałe? Chciałbyś wiedzieć więcej i bezpieczniej poruszać się po drodze?

W związku z dużym zainteresowaniem problematyką obowiązujących przepisów ruchu drogowego zapraszamy właścicieli firm, osoby odpowiedzialne za przewozy drogowe, oraz wszystkie zainteresowane osoby na dwudniowe seminarium z zakresu przepisów ruchu drogowego, obowiązujących lub planowanych zmian, zagadnień związanych z odpowiedzialnością kierowcy jako uczestnika ruchu drogowego oraz ugruntowaniem wiedzy w w/w zakresie.

Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy kierowców pojazdów służbowych (i nie tylko) z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego, co w przyszłości skutkować ma poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym flot samochodowych.

Program szkolenia

Program szkolenia dwudniowego obejmuje m.in.:

 1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz planowanych zmian w oparciu o Ustawę prawo o ruchu drogowym, Ustawę o kierujących pojazdami, Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych itp.
 2. Omówienie zachowania kierujących na skrzyżowaniach, które sprawiają problem podczas przejazdu, budzą wątpliwości oraz dyskusje;
 3. Analizę zachowania kierujących pojazdami wobec innych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych i rowerzystów;
 4. Objaśnienie odpowiedzialności karnej kierowców pojazdów za naruszenia przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 5. Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego;
 6. Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z uwzględnieniem negatywnych zachowań i postaw myślowych kierujących i pieszych;
 7. Technika kierowania – podstawy jazdy defensywnej;
 8. Podstawy ecodrivingu – czyli jak zoptymalizować zużycie paliwa;
 9. Agresja na drodze, stres, zmęczenie jako przyczyna wypadku;
 10. Sprawdzenie zachowań kierujących podczas manewrowania pojazdem z użyciem alkogogli;
 11. Sprawdzenie wiedzy z przepisów obowiązujących kierowców z użyciem przykładowych testów egzaminacyjnych dostępnych na rynku.

Na szkoleniu uczestnicy:

 • poszerzą i usystematyzują wiedzę z zakresu przepisów obowiązujących kierujących pojazdami,
 • zdobędą minimum wiedzy z zakresu jazdy defensywnej i ecodrivingu,
 • poznają sposoby na radzenie sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w cyklu jednodniowym z zakresu wskazanego przez Zleceniodawcę. Wówczas cena szkolenia oraz czas jego trwania ustalane są indywidualnie.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:
po skompletowaniu odpowiedniej grupy uczestników

Czas trwania szkolenia: 16 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zaś warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się odpowiedniej grupy osób. Terminy szkoleń zostaną wtedy ustalone indywidualnie, zależnie od liczby uczestników.
Miejsce szkolenia: ul. Nowohucka 33a w Krakowie lub dla większej liczby uczestników w siedzibie firmy zgłaszającej.
Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu jego ukończenia.

Koszt kursu – 300 zł/osobę

Wpłaty należy dokonywać na konto:
PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706
w tytule przelewu wpisując koniecznie: imię i nazwisko uczestnika, seminarium BRD.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021 r.