Kategoria D+E

Prawo jazdy kategorii D+E uprawnia do kierowania: pojazdem określonym w kategorii D, łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B, ciągnikiem...

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania: autobusem, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla kat. AM; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką. Wymagany minimalny wiek...

Kategoria D1+E

Prawo jazdy kategorii D1+E uprawnia do kierowania: zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy; ciągnikiem rolniczym z...

Kategoria D1

Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania: autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m; w/w pojazdem z...