Dokumenty na egzamin

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • kartę pobytu,
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca,
  • zgodę na pobyt tolerowany.

§ 12.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku
„w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach”

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2021 r.