Kategoria B1

Prawo jazdy kat. B1 uprawnia do kierowania:

  • czterokołowcem
  • pojazdami określonymi dla kat. AM.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię B przeprowadzamy w:

  • siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków
  • oddziale terenowym w Krakowie, ul. Balicka 127, 30-149 Kraków
  • oddziale terenowym w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. B1 organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne,
  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. B1 używane są pojazdy udostępnione przez Ośrodki Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2023 r.