Godzina rozpoczęcia egzaminu

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024r. egzaminator ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia części teoretycznej lub praktycznej egzaminujednak nie więcej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wskazaną w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu.

Uprzejmie prosimy osoby egzaminowane o przyjście do MORD 15 minut przed wyznaczonym czasem.

Podstawa prawna:

§13 ust. 4 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 roku „w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach” (Dz.U. z 2023r. poz2659)

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2021 r.