Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
  • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

W zakresie prawa jazdy kat. T organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne;
  • egzaminy praktyczne.

Osoby zdające powinny przyjść na egzamin w dniu i o godzinie ustalonej przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta (patrz: zaświadczenie wydane przez B.O.K.).

Miejscem oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego jest poczekalnia przed Salą Komputerową „I”.
Z poczekalni osoby zdające będą proszone do sali egzaminacyjnej.

Miejscem oczekiwania na egzamin praktyczny jest poczekalnia. Tutaj egzaminator spotyka się z osobą zdającą, która pod jego opieką przechodzi na plac manewrowy, gdzie rozpoczyna się egzamin. Osoby zdające zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości tzn.: dowodu osobistego lub paszportu lub karty pobytu i okazania go egzaminatorowi w celu sprawdzenia tożsamości.

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. T używany jest zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego John Deere oraz przyczepy ciężarowej dwuosiowej.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.