Kategoria T

Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
  • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 16 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię T przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. T organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne,
  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. T używany jest zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego John Deere 5055E

– masa własna: 3225 kg

– dopuszczalna masa całkowita: 5100 kg

– moc: 41,00 kW

Oraz przyczepy MARPOL PMTB05

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.