Wnoszenie opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy wszystkich kategorii przyjmowane są bezpośrednio przy zapisie w Biurze Obsługi Klienta,w trybie on-line podczas rezerwacji w systemie info-car.pl lub w formie wcześniejszego wniesienia opłaty za...

Wysokość opłat za egzaminy

Podstawa prawna:  Uchwała nr LXIV/946/23 Sejmiku Województwa Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających...

Zapisy w Biurze Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zapisy na egzaminy państwowe na prawo jazdy wszystkich kategorii – oraz wyznacza ich terminy. Zapisy są dokonywane w placówce, w której będzie przeprowadzony egzamin....