Karta rowerowa

Ukończyłeś szkołę podstawową, a nie masz karty rowerowej? Chciałbyś poruszać się rowerem po drogach publicznych w bezpieczny sposób?

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

Zgodnie z art. 41.4 Ustawy o kierujących pojazdami realizujemy zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, a nie będących już uczniami szkół podstawowych. Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru. Minimalny wiek pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.

Program szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013 poz. 512 program szkolenia obejmuje zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo pieszych.
 2. Rowerzysta na drodze publicznej.
 3. Bezpieczeństwo rowerzysty.
 4. Konserwacja i obsługa roweru.
 5. Technika jazdy rowerem.
 6. Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem.
 7. Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa.
 8. Kultura na drodze.
 9. Manewry drogowe.
 10. Zagrożenia w ruchu drogowym.
 11. Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów.
 12. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach.
 13. Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym.
 14. Bezpieczna prędkość.
 15. Wycieczki rowerowe.
 16. Postępowanie w razie wypadku.
 17. Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE:

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22).

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Dodatkowo 7 dni przed planowanym szkoleniem należy dostarczyć następujące dokumenty:

• czytelną kserokopię ważnego dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej;

• 1 fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Zarówno na szkolenie jak i na egzamin należy przynieść ważną legitymację ze szkoły ponadpodstawowej lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły podstawowej.

Planowany termin szkolenia:

II kwartał 2025 roku (w godz. 8.00-16.00) zajęcia teoretyczne i praktyczne + egzamin

Planowany drugi termin egzaminu poprawkowego:

 • 18 maj 2024 godz. 11.30 (egz. teoretyczny) sala nr 7 ul. Nowohucka 33a – proszę o kontakt pod nr tel. 12 656 56 20 wewn. 180
 • 25 maj 2024 godz. 11.30 (egzamin praktyczny)

Wymagane jest posiadać na zajęciach praktycznych własny rower oraz obowiązkowo kask ochronny.

Miejsce szkolenia: ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin (w tym 1 godzina zajęć z umiejętności udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych) + 2 godziny zajęć praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie się odpowiedniej grupy osób i wówczas ustalany jest termin jego przeprowadzenia. Szkolenie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczony będzie w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie w ciągu 3 dni roboczych wydaje nieodpłatnie kartę rowerową, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Szkolenie jest bezpłatne

Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180
lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 poz. 512).

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021 r.