Wniosek o zwrot opłaty

Zwrotu opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy MORD Kraków dokonuje odpowiednio do przepisów obowiązujących w tym zakresie na wniosek osoby egzaminowanej. Zwracana opłata ulega pomniejszeniu o...

Zasady dokonywania rezygnacji

Zasady rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku, w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania...