Kategoria C1

Prawo jazdy kat. C1 uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
  • pojazdami określonymi dla kat. AM;
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.