Kategoria C1

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z ww. pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Miejsca egzaminowania

Egzaminy na kategorię C1 przeprowadzamy w siedzibie głównej MORD w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, 30-728 Kraków

Rodzaje egzaminów

W zakresie prawa jazdy kat. C1 organizowane są następujące rodzaje egzaminów:

  • egzaminy teoretyczne,
  • egzaminy praktyczne.

Miejsce oczekiwania na rozpoczęcie egzaminu teoretycznego

Poczekalnia na egzamin teoretyczny

Z poczekalni osoby zdające będą proszone na salę egzaminacyjną.

Miejsce oczekiwania na egzamin praktyczny

Poczekalnia na egzamin praktyczny

Osoby oczekujące na rozpoczęcie egzaminu praktycznego są przydzielane egzaminatorom w sposób losowy przy pomocy komputerowego urządzenia losującego. Egzaminator przechodząc do poczekalni wywołuje osobę i zaprasza do pojazdu.

Pojazdy egzaminacyjne

Do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kat. C1 używane są pojazdy udostępnione przez Ośrodki Szkolenia Kierowców

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2020 r.