Dokumenty wymagane przed przystąpieniem do egzaminu

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość: 1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo...

Uwagi oraz skargi na przebieg egzaminu

Uwagi do przebiegu egzaminu W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu procesu egzaminowania prosimy zwracać się do Egzaminatora Nadzorującego poprzez wypełnienie druku dostępnego w Biurze Obsługi Klienta....

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2024r. egzaminator ma możliwość wcześniejszego rozpoczęcia części teoretycznej lub praktycznej egzaminu, jednak nie więcej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wskazaną w zaświadczeniu o wyznaczeniu terminu. Uprzejmie...