Ważne

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie przypomina o konieczności stosowania maseczek ochronnych w czasie egzaminów teoretycznych i praktycznych, we wszystkich lokalizacjach.

Nauczyciele egzaminujący na kartę rowerową

Jesteś nauczycielem szkoły podstawowej i przeprowadzasz egzamin na kartę rowerową? Musisz odbyć stosowne szkolenie.

Kto musi uczestniczyć w szkoleniu?

Zgodnie z art. 65.1 Ustawy o kierujących pojazdami sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

  1. nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
  2. policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
  3. egzaminator;
  4. instruktor.

Wobec powyższego nauczyciel egzaminujący na kartę rowerową musi odbyć odpowiednie bezpłatne szkolenie i otrzymać stosowne zaświadczenie.

Jak się zapisać?

OSOBIŚCIE

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i załączniki należy złożyć do Działu Szkoleń (pok. 22)

MAILOWO:

w tym celu należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia:

10-11 maj 2021 godz. 9.00-14.00

Szkolenie jest dwudniowe, w godz. 9.00-14.00. Miejsce szkolenia: ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (012) 656 56 20 wewn. 180

lub mailowo: szkolenia@mord.krakow.pl

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2020 poz. 126 z późn. zmianami)

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021 r.