egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 627 z późn. zmianami) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9).

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco i szczególnie przy zapisach drogą mailową w przypadku braku miejsc podajemy najbliższy wolny termin szkolenia. Przesłanie mailowe wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.

Miejsce szkolenia: Ul. Nowohucka 33a w Krakowie


18-19 styczeń 2020 (brak wolnych miejsc)

22-23 styczeń 2020 (brak wolnych miejsc)

25-26 styczeń 2020 (brak wolnych miejsc)

29-30 styczeń 2019 (brak wolnych miejsc)

1-2 luty 2020 (sobota-niedziela)

8-9 luty 2020 (sobota-niedziela)


Miejsce szkolenia: sala nr 9 ul. Nowohucka 33a

Godziny szkolenia: 9.00 - 15.00

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Informacja dotycząca odbioru zaświadczeń:

- po kursie prowadzonym w weekend - odbiór zaświadczeń po ukończonym kursie dla osób, które chcą tego dokonać osobiście, możliwy jest w Informacji w pierwszym dniu roboczym po szkoleniu od godz 12.00 do 20.30 lub w kolejne dni w godz. od 7.00 do 20.30;

- po kursie prowadzonym w tygodniu - zaświadczenia wydawane są w drugim dniu kursu po zakończonych zajęciach.


Zapisy:

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 7.00 do 20.30

- e-mailem na adres: szkolenia@mord.krakow.pl


Wymagane dokumenty przy zapisie (osobistym lub mailowym):

1. Skierowanie na kurs reedukacyjny wydany przez Starostwo

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy

3. Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 400 zł. (możliwość opłaty gotówkowej w kasie BOK przy zapisie osobistym).


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko

pliki do pobrania