egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Szanowni Państwo

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 627 z późn. zmianami) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 140).


JAK SIĘ ZAPISAĆ?Zapisy na kurs prowadzone są:

OSOBIŚCIE w Biurze Obsługi Klienta (wstępnie od 18.05.2020):

  • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.30 Biuro Obsługi Klienta - wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu
  • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski oraz opłaty tylko gotówkowe lub potwierdzenie dokonania przelewu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 14.15
MAILOWO:
  • W tym celu należy przesłać na adres: szkolenia@mord.krakow.pl
- wypełnioną czytelnie kartę zgłoszeniową
- skan skierowania na kurs reedukacyjny wydanego przez odpowiednie Starostwo
- potwierdzenie przelewu opłaty za szkolenie

Opłata za szkolenie wynosi 400 PLN.

Wpłaty należy dokonywać na konto: PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706 w tytule przelewu wpisując: Kurs reedukacyjny, imię i nazwisko


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Terminy najbliższych szkoleń:

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco i szczególnie przy zapisach drogą mailową w przypadku braku miejsc podajemy najbliższy wolny termin szkolenia. Przesłanie mailowe wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.

28-29 listopad 2020 (sobota-niedziela w godz. 9.00-15.00) - brak wolnych miejsc

1-2 grudzień 2020 (ONLINE w godz. 9.00-15.00)

5-6 grudzień 2020 (sobota - niedziela w godz. 9.00-15.00)


UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180 lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl


Miejsce szkolenia: Sala nr 9 ul. Nowohucka 33a w Krakowie.

Godziny szkolenia: 9.00 - 15.00

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Dodatkowo uczestnik musi mieć założoną maseczkę ochronną. Przed wejściem do siedziby MORD w Krakowie obowiązkowo badana jest temperatura - jeżeli pomiar wskazuje wartość powyżej 37,5oC osoba nie może uczestniczyć w szkoleniu.

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Informacja dotycząca odbioru zaświadczeń:

- po kursie prowadzonym w weekend - odbiór zaświadczeń po ukończonym kursie dla osób, które chcą tego dokonać osobiście, możliwy jest w Informacji w pierwszym dniu roboczym po szkoleniu od godz 12.00 do 20.30 lub w kolejne dni w godz. od 7.00 do 20.30;

- po kursie prowadzonym w tygodniu - zaświadczenia wydawane są w drugim dniu kursu po zakończonych zajęciach.
ZAPRASZAMY
pliki do pobrania