egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

02

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 627 z późn. zmianami) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń.

Najbliższy termin szkolenia:

24-25 czerwca 2017 (brak wolnych miejsc)

1-2 lipca 2017 (brak wolnych miejsc)

Kolejny planowany termin szkolenia: 8-9 lipca 2017

Następny termin: po uzbieraniu odpowiedniej grupy osób uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o terminie.

Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Zapisy: osobiście w Informacji w godzinach od 7.00 do 20.00 lub e-mailem: informacja@mord.krakow.pl


Przy zapisie należy mieć ze sobą (lub przesłać na ww adres e-mail):

1. Skierowanie na kurs reedukacyjny wydany przez Starostwo

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy

3. Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 400 zł.


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706

pliki do pobrania