egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 roku poz. 627 z późn. zmianami) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie od 1 lipca 2015 roku organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs jest skierowany do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały stosowne skierowanie od starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących od 10 do do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku poz. 9). Terminy spotkań będą ustalone w miarę napływu zgłoszeń.

Terminy szkolenia są aktualizowane na bieżąco i szczególnie przy zapisach drogą mailową w przypadku braku miejsc podajemy najbliższy wolny termin szkolenia.

Miejsce szkolenia: Ul. Nowohucka 33a w Krakowie

Najbliższy termin szkolenia:

17-18 listopad 2018 (brak wolnych miejsc)
20-21 listopad 2018 (brak wolnych miejsc)
24-25 listopad 2018 (brak wolnych miejsc)


Następne wolne terminy:

1-2 grudzień 2018

4-5 grudzień 2018 (wtorek-środa)Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Zapisy:

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 7.00 do 20.30

- e-mailem na adres: informacja@mord.krakow.pl

Wymagane dokumenty przy zapisie (osobistym lub mailowym):

1. Skierowanie na kurs reedukacyjny wydany przez Starostwo

2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy

3. Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 400 zł. (możliwość opłaty gotówkowej w kasie BOK).


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706

tytuł przelewu: kurs reedukacyjny, imię i nazwisko

pliki do pobrania