egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Punkty karne

Punkty karne

Nie pozwól, aby to przytrafiło się Tobie!

Zbliżasz się do 24 punktowego limitu karnego? Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem!

Zmniejsz swoje konto aż o sześć punktów!

Każdy kierowca, który naruszył przepisy drogowe i otrzymał punkty karne, zostaje wpisany do ewidencji, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeśli ich suma przekroczy w ciągu roku 24 punkty, zostanie skierowany przez stosowny Urząd Starosty na egzamin teoretyczny i praktyczny.

Aby tego uniknąć można wziąć udział w specjalnym szkoleniu i zmniejszyć o sześć liczbę swoich punktów!

 • Uwaga:
  Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.

Podczas 6-cio godzinnego szkolenia prowadzonego przez policjanta i psychologa, omawiane są błędy najczęściej popełniane na drodze, skutki naruszania przepisów drogowych oraz psychologiczne aspekty zachowania kierowców.

Do odbycia szkolenia upoważnieni są kierowcy, którzy:

 1. Posiadają prawo jazdy dłużej niż rok,
 2. Nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie dwunastu miesięcy,
 3. W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt,
 4. Nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

UWAGA:

 • Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Gdzie uzyskać informacje o koncie punktów karnych?

Jeżeli nie jesteś pewien ilości punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego - informację o stanie swojej kartoteki możesz uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 109, w pokoju 503:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00,
lub w najbliższej miejsca zamieszkania komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny.

Kursy są prowadzone w siedzibie Ośrodka w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a oraz w Oddziale Terenowym w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 7.

Zapisy na kurs prowadzone są:

 • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.30 Biuro Obsługi Klienta - wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu
 • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski i opłaty tylko gotówkowe przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 14.15
 • zapisu można dokonać również drogą mailową. W tym celu należy przesłać wypełnioną czytelnie kartę informacyjną wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres: szkolenia@mord.krakow.pl

Przy zapisywaniu należy okazać dowód wpłaty za kurs i dostarczyć lub wypełnić na miejscu "Kartę Informacyjną" niezbędną do przygotowania stosownego zaświadczenia dla Policji.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Terminy najbliższych szkoleń:

w Krakowie

(ul. Nowohucka 33a)

godz. 10.00 – 15.00

w Oświęcimiu

(ul. Leszczyńskiej 7)

godz. 9.00 – 14.00


 • 21 listopad 2019 (brak wolnych miejsc)
 • 28 listopad 2019 (brak wolnych miejsc)
 • 12 grudzień 2019

 • -


Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (012) 656 56 20 wewn. 180

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12.12.2016 r. poz. 2001) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość odpisywania ich na kursach pozostaje na dotychczasowych zasadach (bez zmian).

Opłata za szkolenie wynosi 330 PLN.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706

pliki do pobrania