egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Punkty karne

Punkty karne

Nie pozwól, aby to przytrafiło się Tobie!

Zbliżasz się do 24 punktowego limitu karnego? Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem!

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12.12.2016 r. poz. 2001) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość odpisywania ich na kursach pozostaje na dotychczasowych zasadach (bez zmian).


Zmniejsz swoje konto aż o sześć punktów!

Każdy kierowca, który naruszył przepisy drogowe i otrzymał punkty karne, zostaje wpisany do ewidencji, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeśli ich suma przekroczy w ciągu roku 24 punkty, zostanie skierowany przez stosowny Urząd Starosty na egzamin teoretyczny i praktyczny.

Aby tego uniknąć można wziąć udział w specjalnym szkoleniu i zmniejszyć o sześć liczbę swoich punktów!

 • Uwaga:
  Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.


GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE O KONCIE PUNKTÓW KARNYCH?

Jeżeli nie jesteś pewien ilości punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego - informację o stanie swojej kartoteki możesz uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 109, w pokoju 503, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 lub w najbliższej miejsca zamieszkania komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny.


KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU?

Do odbycia szkolenia upoważnieni są kierowcy, którzy:

 1. Posiadają prawo jazdy dłużej niż rok;
 2. Nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie dwunastu miesięcy;
 3. W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt;
 4. Nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

UWAGA:

 • Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?Zapisy na kurs prowadzone są:

OSOBIŚCIE:

 • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski i wpłaty przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.30 Biuro Obsługi Klienta - wpłaty tylko gotówkowe lub należy mieć ze sobą potwierdzenie dokonania przelewu
 • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski oraz opłaty tylko gotówkowe lub potwierdzenie dokonania przelewu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 14.15
MAILOWO:
 • W tym celu należy przesłać wypełnioną czytelnie kartę informacyjną wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres: szkolenia@mord.krakow.pl


Opłata za szkolenie od dnia 1 lipca wynosi wynosi 350 PLN.

Wpłaty należy dokonywać na konto: PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706 w tytule przelewu wpisując imię i nazwisko


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Terminy najbliższych szkoleń:

w Krakowie

(ul. Nowohucka 33a)

godz. 9.00 – 14.00

w Oświęcimiu

(ul. Leszczyńskiej 7)

godz. 9.00 – 14.00

 • 04.12.2020 (on-line) BRAK WOLNYCH MIEJSC
 • 10.12.2020 (on-line)
 • -

UWAGA: Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursów. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco informacji na naszej stronie.


Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 661 248 203, (12) 656 56 20 wewn. 180 lub mailowo szkolenia@mord.krakow.pl


ZAPRASZAMY

pliki do pobrania