egzaminowanie

Szkolenia i kursy

Punkty karne

Punkty karne

Nie pozwól, aby to przytrafiło się Tobie!

Zbliżasz się do 24 punktowego limitu karnego? Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem!

Zmniejsz swoje konto aż o sześć punktów!

Każdy kierowca, który naruszył przepisy drogowe i otrzymał punkty karne, zostaje wpisany do ewidencji, prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji. Jeśli ich suma przekroczy w ciągu roku 24 punkty, zostanie skierowany przez stosowny Urząd Starosty na egzamin teoretyczny i praktyczny.

Aby tego uniknąć można wziąć udział w specjalnym szkoleniu i zmniejszyć o sześć liczbę swoich punktów!

 • Uwaga:
  Zmniejszenie punktów dotyczy zawsze punktów najstarszych, będących w ewidencji ostatniego roku liczonego od dnia szkolenia wstecz.

Podczas 6-cio godzinnego szkolenia prowadzonego przez policjanta i psychologa, omawiane są błędy najczęściej popełniane na drodze, skutki naruszania przepisów drogowych oraz psychologiczne aspekty zachowania kierowców.

Do odbycia szkolenia upoważnieni są kierowcy, którzy:

 1. Posiadają prawo jazdy dłużej niż rok,
 2. Nie przekroczyli 24 punktów karnych w ostatnim okresie dwunastu miesięcy,
 3. W ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego ilość punktów jest zgodna ze stanem aktualnym, a także nie będą im przypisane kolejne punkty na skutek toczącego się postępowania sądowego lub na podstawie wykroczeń będących w drodze z innych komend policji na terenie Polski, w wyniku których nastąpi przekroczenie 24 pkt,
 4. Nie uczestniczyli w ostatnich 6-ciu miesiącach w tego rodzaju szkoleniu.

UWAGA:

 • Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok czasu, nie mogą uczestniczyć w szkoleniu odejmującym punkty karne. Po przekroczeniu limitu 20 punktów osoba taka traci uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych bez prawa przywrócenia ich przez organ starosty.

Gdzie uzyskać informacje o koncie punktów karnych?

Jeżeli nie jesteś pewien ilości punktów karnych zapisanych w ewidencji osób naruszających przepisy ruchu drogowego - informację o stanie swojej kartoteki możesz uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy ulicy Mogilskiej 109, w pokoju 503:
- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00,
lub w najbliższej miejsca zamieszkania komendzie policji wyposażonej w odpowiedni sprzęt informatyczny.

Kursy są prowadzone w siedzibie Ośrodka w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a oraz w Oddziale Terenowym w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 7.

Zapisy na kurs prowadzone są:

 • w Krakowie (ul. Nowohucka 33a) – wnioski przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 - "Informacja", natomiast w godzinach od 15.00 do 20.30 - Biuro Obsługi Klienta
 • w Oświęcimiu (ul. Leszczyńskiej 7) – wnioski i opłaty przyjmuje Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 14.15
 • zapisu można dokonać również drogą mailową. W tym celu należy przesłać wypełnioną czytelnie kartę informacyjną wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres: informacja@mord.krakow.pl

Przy zapisywaniu należy okazać dowód wpłaty za kurs i dostarczyć lub wypełnić na miejscu "Kartę Informacyjną" niezbędną do przygotowania stosownego zaświadczenia dla Policji.

Karta informacyjna osoby zgłaszającej się na kurs.

Terminy najbliższych szkoleń:

w Krakowie

(ul. Nowohucka 33a)

godz. 10.00 – 15.00

w Oświęcimiu

(ul. Leszczyńskiej 7)

godz. 9.00 – 14.00


 • 26 października 2017

 • 8 listopada 2017


Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (012) 656 56 20 wewn. 180

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12.12.2016 r. poz. 2001) sposób naliczania punktów karnych oraz możliwość odpisywania ich na kursach pozostaje na dotychczasowych zasadach (bez zmian) do 3 czerwca 2018 roku.

Opłata za szkolenie wynosi 330 PLN.

W Krakowie (ul. Nowohucka 33a) wpłaty gotówką są przyjmowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 20. W Oświęcimiu wpłaty przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.15.

Można również dostarczyć potwierdzenie przelewu lub potwierdzenie wniesienia opłaty na poczcie lub w banku.


Wpłaty należy dokonywać na konto:

PKO II Odział Kraków: 04 1020 2906 0000 1002 0087 6706

pliki do pobrania