Informacja dla obcokrajowców

Osoby, które nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad egzaminu i wykonanie poleceń egzaminatora, powinna zapewnić sobie – na własny koszt – tłumacza przysięgłego. Może on być obecny podczas części teoretycznej (jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu) i musi być obecny w czasie części praktycznej egzaminu. Dotyczy to również osób, które rozwiązują test w języku obcym (angielski lub niemiecki), dostępnym w komputerowym systemie egzaminacyjnym. W przypadku ustalenia terminu egzaminu teoretycznego online należy podać /telefonicznie lub w Biurze Obsługi Klienta wybrany do egzaminu język!

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2020 r.