Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2021

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą systemu dostępnego pod adresem http://portalsmartpzp.pl/mordkr Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w systemie, ani logowania do systemu.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2021 r.